Partenaire depuis toujours des plus belles émotions sportives, Wanty est heureux de devenir le partenaire principal des Wanty Gent Hawks, club de basket de la ville de Gand évoluant en deuxième division, en intégrant dès à présent le nom du club.

Parce que les valeurs de recherche de la performance, de jusqu’au-boutisme et de dépassement de soi se retrouvent tant dans le sport qu’auprès de nos 1.000 travailleurs, le groupe Wanty a toujours soutenu le sport.

Ce partenariat avec les Wanty Gent Hawks confirme la volonté de notre groupe de poursuivre son développement en Flandre et à Bruxelles, un peu moins de quatre ans après l’ouverture de notre division dans le port de Gand (70 Zeeschipstraat, 9000 Gent).

 

Notre division de Gand compte une cinquantaine de travailleurs et présente déjà de nombreux chantiers-références: la démolition de GM Anvers, la démolition de la Rabottoren à Gand, la démolition de la Collegetoren à Courtrai ou encore la démolition de Provinciehuis à Anvers. L’ensemble des activités du groupe Wanty sur la Flandre et Bruxelles est dirigée depuis notre siège de Gand. Tout comme une partie de notre développement à l’international, et plus spécialement aux Pays-Bas.

 

Si notre groupe s’est offert une visibilité internationale grâce au sponsoring via notre équipe cycliste UCI Pro Continentale Wanty-Groupe Gobert (lauréate du classement général de l’Europe Tour en 2016, 2017 et 2018 et comptant deux participations au Tour de France 2017 et 2018), ce partenariat avec les Wanty Gent Hawks doit nous permettre de confirmer notre ancrage en Flandre.

Cette collaboration est donc caractérisée par deux idées centrales: la coopération et la croissance.

  • Coopération, car les activités commerciales et sportives des deux groupes se compléteront harmonieusement, pour une évolution plus efficace des deux partenaires.
  • Croissance, car il est clair que le groupe Wanty veut continuer à évoluer et à grandir en Flandre et à Bruxelles. Tout comme le club des Wanty Gent Hawks est tourné vers l’avenir et veut progresser dans sa quête de rejoindre l’EuroMillions Basketball League.

 

Afin de fêter l’officialisation de ce partenariat et son arrivée dans le naming du club, le groupe Wanty a offert une tournée générale aux supporters présents ce samedi 5 janvier lors du match opposant les Wanty Gent Hawks au Gembo Borgerhout.

Hawks_logo

 

WANTY, nieuwe hoofdsponsor voor WANTY GENT HAWKS

Wanty – reeds lang partner van de mooiste sportemoties – is verheugd om vanaf heden de belangrijkste partner van Wanty Gent Hawks te worden, en onderstreept dit door zijn naam te integreren in de naam van de club.

Omdat de waarden van zoeken naar performantie, het tot het uiterste gaan en het overtreffen van zichzelf zowel in de sport als bij onze meer dan 1.000 werknemers teruggevonden worden, heeft de groep Wanty altijd de sport gesteund.

Deze samenwerking met Wanty Gent Hawks bevestigt de wens van onze groep om haar ontwikkeling in Vlaanderen en Brussel voort te zetten, vier jaar na de opening van onze afdeling in de haven van Gent (Zeeschipstraat 70, 9000 Gent).

Wanty is een 100% familiale groep en beheerst alle competenties met betrekking tot wegenwerken en infrastructuur. Onze afdeling « Vlaanderen en Brussel », die zowel voor de particuliere als de publieke sector werkt, is gespecialiseerd in ontmantelings- en saneringswerken.

Onze Gentse afdeling telt een vijftigtigtal werknemers en heeft al vele referenties: de afbraak van GM Antwerpen, de sloop van de tweede Rabottoren in Gent, de sloop van de Collegetoren in Kortrijk en ook de afbraak van het Provinciehuis in Antwerpen.

In Vlaanderen en Brussel worden alle activiteiten van de groep Wanty aangestuurd vanuit ons kantoor in Gent. Net als een deel van onze internationale ontwikkeling, vooral dan in Nederland.

 

Onze groep verkreeg reeds internationale zichtbaarheid door sponsoring via ons UCI Pro Continental Wanty-Groupe Gobert cycling team (winnaar van de algemene ranglijst van de Europe Tour in 2016, 2017 en 2018 en met twee deelnames aan de Tour de France in 2017 en 2018). Dit partnerschap met Wanty Gent Hawks moet ons in staat stellen om onze verankering in Vlaanderen te bevestigen.

Deze samenwerking kenmerkt zich dan ook door twee centrale ideeën: samenwerking en groei.

  • Samenwerking, omdat de commerciële en sportieve activiteiten van de twee groepen elkaar op harmonieuze wijze zullen aanvullen, en dit voor een efficiëntere ontwikkeling van de twee partners.
  • Groei, omdat het duidelijk is dat de groep Wanty wil blijven evolueren en groeien in Vlaanderen en Brussel. Net zoals Wanty Gent Hawks naar de toekomst kijkt en vooruitgang wil boeken in hun doel om toe te treden tot de EuroMillions Basketball League.

 

Marc Boterdaele, verantwoordelijke Wanty Vlaanderen & Brussel« Jaar na jaar boeken we vooruitgang met onze afdeling, en dit dankzij onze ervaring en de inzet en de kennis van onze trouwe medewerkers. Met onze afdeling slagen we er in om de zelfstandigheid, flexibiliteit en slagkracht van een lokale afdeling (net zoals een KMO) te combineren met de kracht en ondersteuning van een grote groep. Ik ben dan ook verheugd dat we de verdere evolutie kunnen ondersteunen door deze samenwerking, dit opent zowel voor Gent Hawks als voor Wanty nieuwe perspectieven naar de toekomst toe. »